Biofeedback

Rozvoj této technologie a metody se datuje do 60. let 20. století a můžeme za něj poděkovat americkému profesorovi B. Stermanovi.

Podstatou této terapie vycházející z elektroencefalografie (EEG) je záznam a zpracování bioelektrických signálů mozku pomocí elektrod a následné rozdělení do frekvenčních pásem jednotlivých mozkových vln. Poté dochází ke zpětné vazbě ve formě videohry, která umožňuje trénovanému svou mozkovou aktivitu vědomě ovlivňovat na správné hodnoty tím, že mu dává okamžitý podnět (zvukový, vizuální, dotykový). Jednoduše řečeno, dochází ke vědomé stimulaci „správných“ vln a tlumení činnosti „špatných“ vln.

Cílem metody je harmonizace, stabilizace a zrychlení mozkové činnosti v důsledku zvýšení plasticity mozku, vzniklé tvorbou nových nervových spojů. Ať už se jedná o terapii poruch vrozených, získaných nebo trénink schopností, jsou indikace její aplikace velmi široké a můžeme je dále rozdělit:

1) Kondiční (trénink) – pro duševně pracující, kdy dochází ke zvýšení pracovního výkonu, schopnosti organizace a učení, pozornosti, zvýšení tvůrčích schopností, odbourání syndromů vyhoření, stresu a s tím souvisejících potíží např. se spánkem, vysokým tlakem… U osob vyššího věku se hodí pro efektivní udržování kondice mozku - fitness pro mozek

2) Klinické (terapie) – poruchy pozornosti ADHD, ADD, autismus, specifické poruchy učení (dysgrafie, dyslexie a další dys), poruchy spánku, závislosti, epilepsie, pacienti po infarktech a úrazech mozku a jiné poruchy.

EEG Biofeedback může být používán jako alternativa k již probíhající léčbě, vedené odborným lékařem, který by měl vhodnost posoudit.

Průběh terapie:

Trénovaný by měl dorazit v duševní pohodě, nejlépe odpočatý, střídmě najezený a napitý. Pro odpor kůže je vhodné mít umytou hlavu, ale bez kondicionéru a následně laku nebo gelu. U kožních chorob ve vlasové části nebo poruch štítné žlázy může být terapie pro vysoký odpor kůže neuskutečnitelná.

U klinicky indikovaných osob, je vhodné, aby měli s sebou při prvním sezení zdravotnickou dokumentaci k danému problému a vyšetření EEG s popisem. Následně proběhne rozhovor s pacientem, rodiči nebo pečovateli a vytvoření základní anamnézy a mapy mozku. Veškeré výše uvedené údaje jsou důležité pro individualizaci a přesnější zaměření terapie. To vše trvá cca 1,5h.

(S veškerými daty je nakládáno podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů)

Další terapie se už vejdou do časového horizontu 45 minut a měly by následovat max. 10 dní od poslední návštěvy. Terapie může probíhat i dvakrát denně, ideálně 2-3x za týden.

V úvodu jsou trénovanému nasazeny dvě elektrody na uši a jedna nalepena do vlasové části na bod, který budeme trénovat. Poté jsou nastaveny základní hodnoty a trénink započne. V ideálním případě se provádí 5 kol tréninku po 3 minutách na obou hemisférách, pokud je pacient neklidný, může se počet snížit, stále to pro nás bude lepší než nic. Pacient po celou dobu sedí v klidu, uvolněný a snaží se soustředit na hru, kterou ovládá svou vůlí, ta mu ihned reflektuje, zda činí správně -přibývá skóre, obraz se hýbe, zvukový, případně hmatový signál – mozek se „těší“ na odměnu a učí se. Mezi koly jsou krátké cca 30 sekundové pauzy. Po 5. a 10. sezení proběhne zhodnocení a určení následujícího postupu.

 

Je nutné si uvědomit, že terapie – trénink je věc dlouhodobá. Účinek se často projeví až po několika sezeních. V průměru je vhodných 25 opakování, u vážnějších poruch může být tento počet i dvojnásobný. Výhodou však je, že mozek je vytrénován až na 15 let.