Chybová zpráva

  • Deprecated function: Optional parameter $decorators_applied declared before required parameter $app is implicitly treated as a required parameter ve funkci include_once() (řádek: 3542 v souboru /home/users/lbox_abc/html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Optional parameter $relations declared before required parameter $app is implicitly treated as a required parameter ve funkci include_once() (řádek: 3542 v souboru /home/users/lbox_abc/html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Optional parameter $base_table declared before required parameter $options is implicitly treated as a required parameter ve funkci include_once() (řádek: 3542 v souboru /home/users/lbox_abc/html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Optional parameter $base_field declared before required parameter $options is implicitly treated as a required parameter ve funkci include_once() (řádek: 3542 v souboru /home/users/lbox_abc/html/includes/bootstrap.inc).

Herna pro děti s PAS

Herna ABC nabízí  zázemí pro zajištění odborné systematické záměrné a cílené pomoci a podpoře osobám s PAS, jejich rodinám a blízkým. Prostor je přizpůsoben pro výuku funkčních návyků a smysluplných aktivit. Systematizace, profesionalizace a stabilizace zázemí pro výchovné, vzdělávací, terapeutické, volnočasové a sociálně-poradenské aktivity.

Zajišťujeme také spolupráci s odborníky z oboru - realizujeme přednášky, semináře, odborné výcviky, terapie, volnočasové aktivity, výchovně vzdělávacích činností, pobytové akce. 

 

Fotogalerie rekonstrukce herny na Rajče

 

Aktivity v Herně

Svépomocné skupiny 

   o Rodičovská skupina    Mgr. Libor Menšík 1 x měsíčně

   o Sourozenecká skupina  Bc. Adéla Dohnalová - 1 x měsíčně

Odpolední aktivity pro děti

o Hravé učení

o Klub pro náctileté děti s PAS

o Kreativní dílna

Hravé učení

program aktivity „ Hravé učení“, které bude probíhat ve školním roce 2019/2020 jako individuální hodinová práce s  dítětem. Cílem aktivit „Hravého učení“ je rozvíjet pod vedením lektorky schopnosti dítěte v oblastech – logiky, poznávaní tvarů, barev, předmětů, činností, atd.

Pondělí 16 - 19 hod. nutná objednávka formou přihlášky v herně

Úterý 17 - 19 hod.  nutná objednávka formou přihlášky v herně

Jedná se o hravou výuku nenásilnou formou, kdy bude využita přirozená zvídavost dítěte, jeho soutěživost, potřeba pochvaly a ocenění, která je společná všem dětem bez rozdílu. Správně provedený úkol může být odměněn způsobem dle předchozí domluvy s rodičem. Každé dítě bude mít svoji osobní složku, ve které lze sledovat jeho zájmy, úroveň poznávacích schopností a potřeb, i jeho vývoj. Rodiče mohou do složky kdykoliv nahlédnout a podílet se na postupu další práce s dítětem.Témata úkolů čerpáme z odborných zdrojů pro práci s dětmi s PAS.  Program, který vždy přizpůsobíme po dohodě s vámi a dle aktuálních potřeb dítěte.

Těšíme se na spolupráci s vámi a samozřejmě s vašimi dětmi.

Garant: Bc. Adéla Dohnalová a Julie Dohnalová 

Kreativní dílna

„Kreativní dílna bude probíhat každý sudý čtvrtek v měsící 16 - 17,30 hod.

Cílem „Kreativní dílny“ je rozvíjet u Vašeho dítěte jemnou motoriku, estetické cítění, cit pro barvy, tvary a v neposlední řadě také podpořit jeho zájem o přírodu. Budeme využívat k tvorbě především přírodní materiály nebo materiály zbytkové, které by jinak skončily v odpadu, což prospěje především přírodě, ale také Vaší i naší kapse. U každého dítěte takto nejen podpoříme jeho kreativitu a šetřivost, ale současně jej povedeme k ochraně přírody.

Garant: Pavlína Dohnalová, DiS.

Smyslová terapie

 

Principem je vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty.

Efektivně působí na zdraví klienta, uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vnitřně člověka organizuje, vyvolává pocity jistoty, ale současně aktivuje, probouzí zájem, řídí a uspořádává podněty a nové zkušenosti.

Počet klientů je omezen na max. 3, aby byl zachován individuální přístup.
Garant: Julie Dohnalová

 

Vybavení senzorické místnosti bylo financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy. 

 

 

 

Rodičovské skupiny a sourozenecké skupiny 

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiče a sourozence s dětmi s PAS a autismem, pro sdílení zkušeností, postupů a dojmů.

Sdílení nejistot, únavy, stresu, ale i pozitivních zkušeností z nelehkého života s dítětem s PAS. Vzájemná podpora a sdílení, přehrávky problémových situací všedního dne, zvládání hněvu nebo komunikace v konfliktech a témata, s nimiž do skupiny přicházejí rodiče.

Garant: Mgr. Libor Menšík a Bc. Adéla Dohnalová

 

Rozpis aktivit a kontakt

Provozní doba: Po - Pá   8:00 – 12:00  vstup na objednávku - školy, školky, pronájem. 

                         Po -  Pá  15:00 - 19:00  vstup pro veřejnost 


Telefon: 606 558 249 nebo 723 426 275

 

 

 

Nábřeží SPB 455, Ostrava-Poruba