Herna pro děti s PAS

Herna pro děti nabízí zázemí pro zajištění odborné systematické záměrné a cílené pomoci a podpoře osobám s PAS, jejich rodinám a blízkým.

Prostor pro výuku funkčních návyků a smysluplných aktivit.

Systematizace, profesionalizace a stabilizace zázemí pro výchovné, vzdělávací, terapeutické, volnočasové a sociálně-poradenské aktivity.

Efektivnější spolupráce s odborníky z oboru (realizace přednášek a seminářů, odborných výcviků, terapií, volnočasových aktivit, výchovně vzdělávacích činností).

 

Fotogalerie rekonstrukce herny na Rajče

 

 

Co nabízíme: 

Svépomocné skupiny 

   o Rodičovská skupina

   o Sourozenecká skupina

Odpolední aktivity pro děti

o Hravé učení

o Angličtina

o Klubík pro náctileté děti s PAS

o Kreativní dílna

o Maxík – muzikoterapie

Hravé učení

program aktivity „ Hravé učení“, které bude probíhat ve školním roce 2015/2016 jako individuální půlhodinová práce s  dítětem, vždy v pondělí, krom státních svátků od 15:00 – 18:00. Cílem aktivit „Hravého učení“ je rozvíjet pod vedením lektorky schopnosti dítěte v oblastech – logiky, poznávaní tvarů, barev, předmětů, činností, atd.

Jedná se o hravou výuku nenásilnou formou, kdy bude využita přirozená zvídavost dítěte, jeho soutěživost, potřeba pochvaly a ocenění, která je společná všem dětem bez rozdílu. Správně provedený úkol může být odměněn způsobem dle předchozí domluvy s rodičem. Každé dítě bude mít svoji osobní složku, ve které lze sledovat jeho zájmy, úroveň poznávacích schopností a potřeb, i jeho vývoj. Rodiče mohou do složky kdykoliv nahlédnout a podílet se na postupu další práce s dítětem.Témata úkolů čerpáme z odborných zdrojů pro práci s dětmi s PAS.  Program, který vždy přizpůsobíme po dohodě s vámi a dle aktuálních potřeb dítěte.

Těšíme se na spolupráci s vámi a samozřejmě s vašimi dětmi.

Garant: Lucie Borovská ● pondělí 15 – 18 hod. ●

Kreativní dílna

„Kreativní dílna bude probíhat v termínech dle zájmů rodiču a děti.

Cílem „Kreativní dílny“ je rozvíjet u Vašeho dítěte jemnou motoriku, estetické cítění, cit pro barvy, tvary a v neposlední řadě také podpořit jeho zájem o přírodu. Budeme využívat k tvorbě především přírodní materiály nebo materiály zbytkové, které by jinak skončily v odpadu, což prospěje především přírodě, ale také Vaší i naší kapse. U každého dítěte takto nejen podpoříme jeho kreativitu a šetřivost, ale současně jej povedeme k ochraně přírody.

Garant: Mgr. Maria Borovská ●

Muzikoterapie

Použití hudby nebo hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie, harmonie) za účelem usnadnění a rozvinutí komunikace, vztahů, učení, pohyblivosti, sebevyjádření, s cílem naplnění tělesných, emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních potřeb.

Cílem muzikoterapie je rozvinout potenciál a obnovit funkce jedince tak, aby mohl dosáhnout lepší intrapersonální nebo interpersonální integrace a následně také vyšší kvality života prostřednictvím prevence, rehabilitace nebo léčby.

Garant: Olga Vávrová ● středa 16 – 17 hod. ● 

MAXÍK - stimulační program pro děti

Cílem těchto stimulačních cvičení není redukce projevů, ale změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon.
Kromě dětí jsou do tréninku zařazeni rodiče i učitelé, kteří jsou vedeni k chápání problému dítěte a respektování jeho základních potřeb.Program je vhodný také pro děti s potížemi v učení v 1. a 2. ročníku základních i speciálních škol. Je zdůrazněna potřeba pravidelného režimu, uvědomělého sezení dítěte, jasného a srozumitelného zadávání pokynů dospělým – rodičem-trenérem, zpětná vazba – jak dítě pokynům porozumělo, vytyčení a dodržování pravidel chování a důslednosti při kontrole plnění úkolů.
Důležitý je způsob vedení a postupu ze strany dospělého, který má maximální informace o stavu dítěte – čerpá z vyjádření poradenského zařízení, pediatra, neurologa, pedagoga…
Uplatňuje laskavý přístup, vyhýbá se frustrujícím a stresujícím situacím, negativním hodnocením, mentorování a napomínání dítěte.

Garant: Olga Vávrová ● středa 17 – 18 hod. ● 

 

Smyslová terapie

Principem je vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty.

Efektivně působí na zdraví klienta, uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vnitřně člověka organizuje, vyvolává pocity jistoty, ale současně aktivuje, probouzí zájem, řídí a uspořádává podněty a nové zkušenosti.

Počet klientů je omezen na max. 3, aby byl zachován individuální přístup.
Garant: Olga Vávrová ● Pouze na objednávku ●

 

Vybavení senzorické místnosti bylo financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy. 

 

 

 

Angličtina pro děti

 

Hrátky s anglickým jazykem s pomocí piktogramů, písniček a her, speciálně přizpůsobena na míru každému dítěti dle jeho znalostí a schopnosti učit se novému.

Pro děti od 3 let.

Garant: Mgr. Pavla Straková ● Čtvrtek 16:30 – 17:30 hod. ●

foto anglifčtiny v ABC

Rodičovské skupiny a sourozenecké skupiny 

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiče a sourozence s dětmi s PAS a autismem, pro sdílení zkušeností, postupů a dojmů.

Sdílení nejistot, únavy, stresu, ale i pozitivních zkušeností z nelehkého života s dítětem s PAS. Vzájemná podpora a sdílení, přehrávky problémových situací všedního dne, zvládání hněvu nebo komunikace v konfliktech a témata, s nimiž do skupiny přicházejí rodiče.

Garant: Bc. Edita Ondarza ●

 

Rozpis aktivit a kontakt

Provozní doba: Po – Pá   9:00 – 12. 00  vstup na objednávku - školy, školky, pronájem. 

                         Po - Pá  14:00 - 19: 00  vstup pro veřejnost 


Telefon: 720 183 128

 


Na objednávku:  Smyslová terapie – individuální

 

Nábřeží SPB 455, Ostrava-Poruba