Klub přátel ABC o.p.s.

"I obyčejní lidé mohou dělat neobyčejné věci, pomáhejte s námi."

ABC o.p.s. je nestátní neziskovou organizací poskytující služby pro děti s poruchou autistického spektra . Od svého založení se organizace snaží sdružovat rodiny které mají děti s poruchou autistického spektra. Hlavním posláním Klubu je prohloubit vztahy se všemi, kteří naši činnost vítají a podporují, a nabídnout jim větší informovanost o našich aktivitách.

Cílem Klubu je:

 1. Vytvoření platformy pro společná setkávání ideově spřízněných osob.
 2. Rozšíření povědomí o filozofii, poslání a činnosti obecně prospěšné společnosti ABC.
 3. Zajištění pravidelných příjmů, jež pomohou udržet stabilitu programů a služeb.
 4. Přiblížení organizace a jejích klientů veřejnosti.

Kdo se může stát členem?

Členem Klubu přátel ABC se může stát každý, kdo se ztotožňuje s posláním, cíli a filozofií obecně prospěšné společnosti ABC a chce dobrovolně podpořit její činnost. Členové se se svou iniciativou podílejí na zvyšování kvality služeb obecně prospěšné společnosti ABC a mohou využívat aktuální nabídky členství.

Co můžeme členům nabídnout?

 1. Pozvání na diskusi o poskytovaných službách.
 2. Zaslání Výroční zprávy.
 3. Zasílání informací o novinkách a činnostech, bulletin, fotografie,...
 4. Odpočet daru z daní vystavením darovací smlouvy.
 5. Adventní setkání členů klubu, prezentace výsledků a poděkování za uplynulý rok.
 6. Pozvání na Výroční komunitu.
 7. Pozvání na námi pořádané kulturně společenské akce.
 8. Uvedení jména či loga na internetových stránkách.

Možnosti členství v Klubu přátel ABC:

 1. Individuální členství - Klubu přátel ABC se může stát fyzická nebo právnická osoba, která se zaváže přispívat po dobu nejméně jednoho kalendářního roku pravidelnou měsíční částkou v libovolné výši nebo rozhodne-li se podpořit po toto období ABC, o.p.s. dobrovolnickou činností.

 2. Firemní členství - členem Klubu přátel ABC se může stát právnická osoba, která se zaváže přispívat po dobu nejméně jednoho kalendářního roku pravidelnou měsíční částkou v libovolné výši* nebo k jiné celoroční podpoře v rámci své organizace. Tuto podporu lze uskutečnit:

   

  1. Přímo - např. finančním či jiným darem, případně poskytnutím bezplatné služby
  2. Umožněním zaměstnanecké sbírky ve své organizaci
  3. Vytvořením podmínek pro oslovení firemních zaměstnanců s nabídkou na individuální členství v Klubu přátel ABC 
 3. Čestné členství -  přiznává se osobě, která je představitelem kulturního, společenského či politického života, nebo se významným způsobem zasadila o rozvoj a prosperitu služeb ABC o.p.s.

Daňové zvýhodnění dárců:

fyzické osoby

(podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

právnické osoby
(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

 

Vaše rozhodnutí můžete samozřejmě změnit či zrušit. O změnách nás však prosím informujte.

Pokud pro své rozhodnutí potřebujete více informací, využijte některý z následujících kontaktů:

Adresa:
ABC o. p. s.
Klub přátel ABC
Karola Šmidkeho 1823/9

708 00 Ostrava-Poruba

Mobil: +420 607 166 847

Web: www.autisticke-dite.cz
E-mail: gabi_zurkova@seznam.cz

IČ: 227 09 941
Bankovní spojení - číslo účtu: 1130310001/2250
Variabilní symbol: Vaše členské číslo
Konstantní symbol: 0558

Vážení přátelé , pokud Vás naše nabídka vstupu do Klubu přátel ABC oslovila, vyplňte laskavě přihlášku a odešlete ji na naši adresu, my Vám obratem zašleme Vaše členské číslo.

Přihláška.doc