Vyšetření mozkových neuro-transmiterů

Velký nárok na výkonnost, rychlost a efektivnost nás všech může vést k přečerpání našich limitů a vyčerpání našeho organismu. Zvyšuje se procento psychosomatických onemocnění, protože náš mozek již nemá svoji energii, do které patří také základní mozkové neurotransmitery, jako je dopamin, acetylcholin, serotonin, GABA, noradrenalin, Glutamin a další.

Průběh testu:

Rozbor ze vzorku ranní moči – možné provést na klinice nebo doma.

Analýza vzorku séra ve specializované zahraniční laboratoři.

Vyhodnocení analýzy odborným lékařem a doporučení vhodných potravin.

Problémy v oblasti neurotransmiterů se projevují zvýšenou únavou, menší výkonností, neschopností si odpočinout, poruchami paměti, soustředění a celkovou ztrátou energie. Nejnovější vědecký výzkum využívá laboratorního testování neurotransmiterů z ranní moči. Můžeme tak odkrýt jejich nedostatek jak v oblasti excitačních - energizujících neuro-transmiterů, tak v oblasti inhibičních - zklidňujících neurotransmiterů.

 

www.a2c.cz

http://www.a2c.cz/cz/vysetreni-mozkovych-neurotransmiteru-zvysena-unava-poruchy-pameti-soustredeni-ztrata-energie