Test pro určení oxidačního stresu

Jedná se o test, který umožňuje rychlou kontrolu míry zatížení organismu oxidačním stresem ze vzorku moči pomocí jednoduchého a rychlého vyšetření. Tento test určuje množství malondialdehydu – MDA – v moči. MDA vzniká poškozováním buněčných membrán a je vylučován ledvinami do moče. Jeho množství signalizuje rozsah poškození buněk prostřednictvím aktivity volných radikálů. MDA se za normálních okolností v moči nevyskytuje ve zvýšené koncentraci. Výsledkem testu je tzv. barevná reakce, jejíž intenzita ukazuje míru aktivity volných radikálů.

Po celém světě se dlouhou dobu vědci intenzivně zabývají tématem "volných radikálů a oxidačního stresu" a jeho vlivem na zdraví lidí.

Volné radikály jsou skupiny molekul s přídatným negativním nábojem elektronů. Ve srovnání s nenabitými, neutrálními molekulami mají volné radikály schopnost agresivní reakce. Následkem aktivity volných radikálů vznikají škody na buňkách, často i na struktuře buněčných membrán a genotypu buněk.

Pod pojmem oxidační stres se rozumí nerovnováha v organismu ve prospěch vysoce reaktivních volných radikálů.

Na základě dlouhodobého výzkumu bylo dokázáno, že oxidační stres má vliv na vznik a průběh nemocí, jako je např. rakovina, diabetes, zánětlivé procesy, srdeční choroby a jiné civilizační choroby. Procesy stárnutí, které se v první fázi projevují na vzhledu kůže, mají bezprostřední souvislost se zatížením organismu oxidačním stresem. Průměrně 65 – 70 % lidí je příliš zatíženo oxidačním stresem prostřednictvím volných radikálů. Sledování vlastního stavu oxidačního stresu je důležitým opatřením smysluplné prevence zdraví.