Základní školy pro děti s PAS

Základní škola Ukrajinská - www.zsukrajinska.cz